Kurs Mediacja Pracownicza

Warsztat pracy mediatora

Data: 16-10-2024

Copyright by BOMIS®. All rights reserved.

 

Zakres tematyczny szkolenia

1.       Kiedy konieczna jest interwencja mediatora wewnętrznego lub zewnętrznego?

2.       Zasady kardynalne mediacji obowiązujące strony i mediatora.

3.       Organizacja posiedzenia mediacyjnego, zasady rozliczeń i sporządzania protokołów.

4.       Jak skłonić skonfliktowane strony do osobistego stawiennictwa na posiedzeniu mediacyjnym?

5.       Kto,  o czym i w jaki sposób może  mówić podczas posiedzenia mediacyjnego?

6.       Rodzaj i zakres odpowiedzialności mediatora i stron mediacji.

7.       Symulacja szkoleniowa przebiegu posiedzenia mediacyjnego.

8.       Możliwe do uzyskania rezultaty mediacji i ich wpływ na przyszłość relacji w zespole oraz autorytet mediatora.

9.       Mediator – ekspert, artysta czy rzemieślnik?

10.    Dyskusja uczestników i zadanie do wykonania po zakończeniu zajęć.

 

Szkolenie prowadzi:

Marzena Raźniewska – Półkoszek – mediator

 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.00 z zaplanowanymi przerwami.  

powrót do programu