Kurs Mediacja Pracownicza

Zgłoszenie

Zgłaszam wolę uczestnictwa w kursie BOMIS – KURS MEDIACJA PRACOWNICZA realizowanym zdalnie od 10 do 31 maja 2023 r.

DANE DO WYSTAWIENIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

* Ważne: wszystkie pola formularza muszą być wypełnione.