Kurs Mediacja Pracownicza

Wykładowcy

  • Marzena Raźniewska-Półkoszek

    Marzena Raźniewska-Półkoszek

  • Gabriela Bogacz

    Gabriela Bogacz

  • Agnieszka Kropidłowska

    Agnieszka Kropidłowska

Marzena Raźniewska-Półkoszek

Mediator stały SO w Poznaniu, Koninie i Słupsku. Zainicjowała mediację pracowniczą m.in w Urzędzie Miasta Poznania. Przeszkoliła w zakresie mediacji pracowników HR oraz kadrę kierowniczą m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, NSZZ Solidarność, PGNiG S.A. Jest prezesem organizacji rzeczoznawczej BOMIS www.rzeczoznawcy.bomis.pl i od ponad 20 dyrektorem zarządzającym firmy BOMIS www.bomis.pl

Więcej informacji na www.trudni.eu

 

Gabriela Bogacz

Prawnik, specjalizujący się w prawie własności intelektualnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak, w Kancelarii Adwokackiej Marii du Vall, w Kancelarii Prawnej Affre i Wspólnicy oraz w Fundacji BOMIS.  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Jagiellońskim w Krakowie - Katedra Prawa Własności Intelektualnej. Uczestniczyła w szkoleniach w zakresie mediacji i arbitrażu w Centrum Arbitrażu i Mediacji, Word Intellectual Property Organization, Wielkopolskiej Izbie Radców Prawnych oraz w BOMIS-ie.

Agnieszka Kropidłowska

Główny specjalista ds. rekrutacji i awansu zawodowego w Urzędzie Miasta Poznania; absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kadrami na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, członkostwo w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.  Od wielu lat zajmuje się obszarem HR: 

-         tworzenie i realizacji takich procesów i standardów jak np. okresowa ocena pracownicza, postępowanie rekrutacyjne, standard obsługi klienta, wspieranie rozwoju zawodowego; 

-         prowadzenie szkoleń i warsztatów dla pracowników i kadry kierowniczej z zakresu umiejętności interpersonalnych, zarządczych; 

-         mediator w mediacjach pracowniczych; 

-         facylitator;

-         udział w postępowaniach dotyczących przeciwdziałaniu mobbingowi, dyskryminacji.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się wspierając i doradzając również miejskim jednostkom organizacyjnym, jako wykładowca na studiach podyplomowych (WSB), prelegent na spotkaniach, konferencjach branżowych.

Pełni funkcję mediatora wewnętrznego w UM Poznania.