Kurs Mediacja Pracownicza

Mediacja działa! Perspektywa pracodawcy: Urząd Miasta Poznania

Data: 23-10-2024

Copyright by BOMIS® & Urząd Miasta Poznania

Zakres tematyczny  szkolenia 

1.       Przyczyny zainteresowania mediacją w zakładzie pracy.

2.       Przygotowanie personelu zakładu do pełnienia funkcji mediatora.

3.       Edukacja pracowników na temat istoty mediacji, jej użyteczności w kształtowaniu lub naprawianiu wewnętrznych relacji interpersonalnych.

4.       Edukacja kadry kierowniczej na temat istoty mediacji i możliwości pełnienia funkcji mediatora ad hoc w podległym zespole.

5.       Znaczenie poparcie naczelnego kierownictwa dla inicjatywy działu kadr.

6.       Pierwsze doświadczenia i ich rezultaty.

7.       Modyfikacje klasycznej mediacji na potrzeby specyfiki przedmiotu konfliktu.

8.       Czy zapisy o mediacji są potrzebne w regulaminie pracy?

9.       Rekomendacje dla innych organizacji na podstawie własnych doświadczeń.

10.   Dyskusja uczestników i podsumowanie Kursu.

Szkolenie prowadzi

Agnieszka Kropidłowska · Human Resources Business Partner w Urząd Miasta Poznania ·

 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.00 z zaplanowanymi przerwami.

powrót do programu