Kurs Mediacja Pracownicza

Konflikt w praktyce i w profilaktyce

Data: 09-10-2024

Copyright by BOMIS®. All rights reserved.

Zakres tematyczny szkolenia

1.       Fenomen konfliktu w organizacji. Jak wykorzystać jego pozytywną rolę?

2.       Zarządzanie konfliktem bez przemocy instytucjonalnej.

3.       Komunikacja antymobbingowa w zakładzie pracy wg Standardu ASPES.

4.       Skuteczna i bezpieczna komunikacja z perspektywy osoby pełniącej funkcje kierownicze.

5.       Asertywna i bezpieczna komunikacja z perspektywy osoby podległej.

6.       Konstruktywne informacje zwrotne pomiędzy członkami zespołu.

7.       Antymobbingowe zasady komunikowania się w zakładzie pracy.

8.       Tzw. trudni współpracownicy, jak się z nimi porozumieć?

9.       Gdzie leżą granice zaangażowania, empatii i uszczegółowienia w rozmowie służbowej?

10.   Dyskusja uczestników i zadanie do wykonania po zakończeniu zajęć.

 

Szkolenie prowadzi

Marzena Raźniewska – Półkoszek – mediator

 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.00 z zaplanowanymi przerwami.

 

powrót do programu